Met alle vooronderzoekskennis in het achterhoofd wordt het nu tijd om e.e.a. te verwerken in schetsontwerpen voor de quarantaine unit. Te beginnen bij een plattegrond waar alle onderdelen die nodig zijn een handige plek krijgen.