TECHNASIUM OP T’ GOOIS

Stichting Technasium

Het Goois Lyceum is sinds 2009 Technasiumschool

Stichting Technasium is opgericht op 21 juni 2004. Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. Op dit moment zijn er 96 technasiumscholen, verspreid door heel Nederland en dat worden er meer.
Het Goois Lyceum is al sinds 2009 verbonden aan het netwerk van technasiumscholen en daar zijn we trots op. Leerlingen uit Muiden, Huizen, Diemen en Eemnes wisten onze school zelfs te vinden omdat ze bij ons technasium wilden doen.

Een groter geheel

De stichting ontwikkelt samen met de scholen het technasiumonderwijs, begeleidt de regionale technasiumnetwerken waarin de scholen samenwerken, leidt docenten op (o.a. voor het vak Onderzoek & Ontwerpen) en houdt in de gaten dat de kwaliteit goed is.

Het technasium van het Goois Lyceum maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk van scholen. Het Goois Lyceum valt onder Netwerk Randstad-Noord.

Website Stichting Technasium

Meer weten over het technasiumconcept? Klik HIER voor de website van stichting Technasium of neem contact op met onze technatoren meneer van Schaik en mevrouw Kwint. Klik hieronder op het filmpje (1.26 minuut) waarin kort wordt uitgelegd wat het technasium inhoudt.

To learn more about the Technasiumconcept, please click HERE to see a short video.

Technasium op Havo en VWO

Advies Basisschool

Je kunt Technasium bij ons doen met een Havo of een VWO advies van de basisschool. Op deze pagina lees je meer over het verschil tussen de Technasiumklas VWO en de gemengde Havo/VWO brugklas. Klik hier voor de infographic technasium.

Technasium vanaf leerjaar 1 met een VWO advies

Wanneer het advies van de basisschool een ongedeeld VWO-advies is, dan kun je bij ons in leerjaar 1 meteen instromen op vwo niveau. Op het Goois Lyceum kun je met een VWO advies naar het Gymnasium of naar de VWO Technasiumklas, de zogenaamde 1T klas. In deze klas zitten leerlingen met een VWO advies die allemaal graag technasium willen doen. Als je voor de 1T klas kiest maak je dus geen kennis met de andere twee stromen die het Goois aanbiedt. Het technasiumvak heet Onderzoek en Ontwerpen, kortweg: O&O. In de 1T klas krijg je 3 opdrachten en je krijgt daarnaast een aantal workshops waarin je algemene vaardigheden leert.

Brugklas h/v met kennismakingsprogramma’s van de 3 stromen

Heb je een havo of havo-VWO advies, dan wordt je geplaatst in de gemengde havo-vwo brugklas waarin je in modules kennis maakt met de 3 verschillende stromen die het Goois Lyceum aanbiedt. je zou het een soort oriëntatiejaar kunnen noemen. Je volgt in dat jaar elke periode een andere stroom :

  • Big Business – 1 periode
  • Kunst en Media – 1 periode
  • Technasium (O&O) – 1 periode

Overigens kun je ook prima voor deze brugklas kiezen als je een ongedeeld VWO advies hebt en je wilt graag van alle stromen proeven in het eerste jaar. Geen probleem!

Wanneer je aan het einde van deze gemengde brugklas wordt bevorderd naar havo 2 of vwo 2, dan maak je een keuze voor één van deze drie stromen. Voor deze leerlingen is het dus mogelijk om na leerjaar 1 (alsnog) aan te sluiten bij het technasiumvak O&O. De stroom wordt vervolgd in leerjaar 2 en 3. Je kunt alle stromen dus zowel op Havo- , als op VWO-niveau volgen.

Het belang van samenwerken

Kunnen samenwerken is een must als je technasium wilt gaan doen. Je hoeft niet supertechnisch te zijn, maar je moet wel de bereidheid hebben om te willen leren en leren van elkaar. Soms krijg je een onderwerp waar je de eerste week denkt: wat moet ik hier in hemelsnaam mee. daar moet je niet teveel van schrikken. Met je teamgenoten en met je docent krijg je steeds meer grip op een opdracht. Het ene onderwerp zal je meer aanspreken dan het andere. Ook dat hoort erbij.

Ontwerpen én onderzoeken

O&O is niet alleen maar bouwen en knutselen. Er komt meer bij kijken. Wanneer je het doen van brononderzoek (veel informatie lezen en notities maken dus) niet boeiend vindt, dan kun je maar beter geen O&O kiezen, want de helft van de opdrachten bestaat uit onderzoeksopdrachten.

Ik heb voor O&O gekozen omdat dit mij echt aanspreekt. Ik houd van samenwerken, van met je handen werken en van onderzoeken. Dit allemaal is geweldig om te doen.

Dario, 2h3

Ik heb O&O gekozen omdat het me heel leuk lijkt om samen aan projecten te werken waarbij je slim moet denken maar ook veel praktisch doet. Ook leer je vaardigheden zoals presenteren, oplossend denken, samenwerken, technisch te werk gaan en nog veel meer.

Minoe, 1b2
Misverstanden over het Technasium