Het Kaj Munk College en en het Goois Lyceum wonnen de 1ste editie van de Randstad Noord Technasium Innovatie Award!

Donderdag 18 april presenteerden 7 teams van de technasiumscholen in netwerk Randstad

Noord hun meesterproef aan een jury bestaande uit docenten en studenten van de UvA Science, Technology and innovation.

Na 5 of 6 jaar technasiumonderwijs kunnen deze teams trots zijn op hun eindexamenproject. Wilco Zwennis, regisseur technasium netwerken Randstad Noord, Flevoland en Rijnmond, sprak van zeer goede presentaties en inhoudelijke sterke eindproducten.

De VWO winnaars waren onze leerlingen Mats, Olivier, Rex en Rinse met een ontwerp voor een flexibele tussenwervelschijf cage.

Conclusie uit het onderzoeksverslag

Uit het theoretisch kader, onderzoek en de ontwerpfase kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Duidelijk werd in de eerste en tweede fase van de ontwerpcyclus dat het referentieontwerp niet volstaat. Ook de zijwaartse houder en het alternatieve referentieontwerp volstonden niet.  

De axiale houder liet goede resultaten zien. Een prototype met het ontwerp van de axiale kracht zou volgens de simulaties middels Finite Element Analysis meer kracht aan kunnen dan een menselijke tussenwervelschijf. De draaiingshoek die het prototype middels de axiale houder kan maken, komt overeen met de draaiingshoek die een menselijke tussenwervelschijf heeft. Bovendien voldoet de axiale houder aan alle eisen van het Programma van Eisen.

Het prototype met gebruik van de axiale houder is dus een goede vervanger voor de huidige gebruikte cages in de medische wereld. Het prototype biedt meer flexibiliteit middels het gebruik van EL 60, maar door de toepassing hiervan in de axiale houder van titanium platen garandeert het alsnog voldoende stabiliteit.