De O&O leerlingen uit leerjaar 3 VWO bouwden afgelopen week de bouwmaterialenpiramide* na waar traditionele, niet-hernieuwbare bouwmaterialen gerangschikt zijn op CO2 uitstoot. Door zelf de materialen te vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands, de waarden te noteren en deze te rangschikken in de piramide kregen zij beter inzicht in de noodzaak om af te stappen van niet-hernieuwbare bouwmaterialen voor de bouwsector (beton, staal, glas, aluminium, pvc) naar hernieuwbare grondstoffen zoals hout-, hennep- en papier- en vezelproducten. De opdracht waar zij aan werken (bereken hoeveel bos nodig is in 2050 om deze transitie in de bouwsector en andere terreinen te verwezenlijken), is bedacht door Gilbert Koskamp, Pablo van der Lugt en Pierre Jennen, allen betrokken aan de TU-Delft.

*ontwikkeld door CINARK, Centre for Industrialised Architecture, The Royal Danish Academy