De O&O leerlingen uit 2h1 presenteerde aan de gemeente in de raadszaal. De opdracht ging over hittestress en wateroverlast in de gemeente Bussum. Leerlingen hebben voor bepaalde gebieden in Bussum naar oplossingen gezocht. Sta je toch even op een niet-alledaagse plek je zegje te doen!