Om te beginnen

Om te beginnen. Je kunt O&O gewoon bij ons doen omdat je het leuk vindt, omdat het bij je past of omdat je praktisch aan de slag wilt met bètatechnische, actuele vraagstukken. Je kunt na 3 jaar afscheid nemen van O&O óf je kunt het als examenvak kiezen. De keuze is aan jou.

O&O en vervolgstudie

Vaak wordt ons gevraagd of het vak O&O voor een bepaalde vervolgstudie verplicht is. Het antwoord is nee. Echter, wanneer je O&O meerdere jaren hebt gevolgd of wanneer je de meesterproef hebt gedaan/afgelegd, dan ben je in al die jaren wel heel vaardig geworden in het tackelen van een probleem, het ontwerpen van een oplossing voor dat probleem en in het systematisch onderzoek doen naar een probleem.

Bij O&O wordt vanaf leerjaar 1 gewerkt met het ontwikkelen van een aantal competenties zoals besluitvaardigheid, initiatief nemen, motiveren, plannen en organiseren, creatief denken etc.

Deze competenties komen al-tijd van pas, en zeker ook bij bèta-technische studies, zoals industrieel ontwerpen, civiele technieken, architectuur, bewegingstechnologie, voedingstechnologie, natuurwetenschappen etc.

Welke problemen kun je tegenkomen als je een technische studie doet of een andere studie waarbij je goed gebruik kunt maken van je kennis die je bij O&O hebt opgedaan?
We geven een paar voorbeelden:

Hoe verminder je geluid bij mechanische systemen en machines?

of
Hoe verminder je stress bij patiënten in een ziekenhuis?

Verhalen van oud-leerlingen die O&O bij ons volgden

De volgende leerlingen die dit jaar (2020) slagen met O&O in hun pakket gaan de volgende studies doen:
Jules:
Emre:
Caspar