In lokaal 011 is de langverwachte soldeertafel geplaatst. Ready to use.