Ontwerpen én Onderzoek doen

Het vak O&O bestaat, hoe kan het ook anders, uit ontwerpopdrachten en onderzoeksopdrachten. Een ontwerpopdracht is meer praktisch van aard, een onderzoeksopdracht heeft een meer theoretischer karakter.

Bij een onderzoeksopdracht moet kort gezegd meer gelezen en geschreven worden. Bij een onderzoeksopdracht werk je vaak met onderzoeksopstellingen waarbij je meetgegevens bijhoudt en uitwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het doen van experimenten in ons laboratorium. Het verloop van beide opdrachtsoorten heeft echter ook veel overeenkomsten. We zetten het hieronder voor je uiteen.

Het verloop van een O&O opdracht : Ontwerpen


Bij een ontwerpopdracht wordt de O&O ontwerpcyclus doorlopen

Kick-off voorbereiden – projectgroepen samenstellen
Projectboekje – presentatie opdracht door opdrachtgever tijdens Kick-off – bedrijfsbezoek
Vooronderzoek doen – brononderzoek doen – schrijven – informatie verzamelen en ordenen – overleggen – brainstormen – schetsen maken
Tussenevaluatie

Proefpresentatie
Eindpresentatie voor de opdrachtgever
Evaluatie
Beoordeling product en proces door de docent

Onderzoeken
Kick-off voorbereiden – projectgroepen samenstellen
Projectboekje – presentatie opdracht door opdrachtgever tijdens Kick-off -bedrijfsbezoek
Vooronderzoek doen – brononderzoek doen – schrijven – informatie verzamelen en ordenen – overleggen – brainstormen – onderzoeksvraag en hypothese opstellen – onderzoeksopzet maken
Tussenevaluatie

Proefpresentatie
Eindpresentatie voor de opdrachtgever
Evaluatie
Beoordeling product en proces door de docent

Wist je dat O&O eigenlijk O&O&O heet? De derde O is van opruimen! Dit is ons lijflied.